&, Sporen van slavernij en koloniaal verleden - editie 2 Jaargang 2020

Publicatiedatum
dinsdag 22 september 2020
Hoofdredactie
Hanna Pennock, Simone Vermaat
Productie
Afdeling Communicatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Eindredactie
Miriam Windhausen
Cor Mulders (coördinatie fotografie)
Vormgeving
Afdeling Communicatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
---
Getracht is alle rechthebbenden op fotografisch en ander beeldmateriaal op te sporen. In een enkel geval is dit echter niet gelukt. Wie meent zekere rechten te kunnen doen gelden, kan contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
E-mail
info@cultureelerfgoed.nl
Internet
www.cultureelerfgoed.nl
Redactieadres
Smallepad 5 - 3811 MG Amersfoort
Copyright
CC0 1.0 Universal